>  Sinds kort in de verhuur  <


Vogelhut Sterksel

Sterksel, 6 november 2020 - Vandaag voor het eerst foto's gemaakt. Tijdens de bouw waren de Koolmees, Pimpelmees en het Roodborst al snel van de partij. Omdat ik de vijvertafel eerst heb gemaakt en daarna pas de hut heb afgebouwd konden de vogels al wennen aan het water en het voer. Naast de genoemde soorten zijn ook de Heggenmus, Vink, Boomklever en Winterkoninkje al verschenen bij de vijver. De Grote bonte spechten heb ik al regelmatig gehoord en zien overvliegen. Andere spechtsoorten als de Zwarte-, Groene- en Kleinebonte specht heb ik ook al kunnen beluisteren. Twee Buizerds laat zich regelmatig zien aan de bosrand en op het weiland. Een aantal Reeën komt dagelijks, tegen de avond, het weiland op. Er worden zelfs regelmatig Wilde zwijnen gespot tegen de bosrand maar het is mij nog niet gelukt deze te zien. Komt vast nog wel.

In de omgeving van de hut heb ik een viertal nestkastjes opgehangen. Ik ga ook nog een spechtenkast maken en nog wat specifieke nestkasten voor andere soorten. Ik zal me bij de hut zeker gaan toeleggen op roofvogels.


De vogelsoorten bij de hut